מאמרים » תפקיד רו"ח בהתנהלות מלכ"ר

חזרה הדפס שלח לחבר הוסף מאמר

מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים) הינם ארגונים אשר מטרתם אינה צבירת רווחים עבור בעליהם אלא קידום מטרות שאינן עסקיות. מבחינים ברבים בתחומים שונים. רשויות ממשלתיות ומקומיות, ארגונים דוגמת צבא ומשטרה, חברות לתועלת הציבור בתחומי ספורט, דת, צדקה ועוד. ניהול הארגון חייב להיות מסודר בגלל שהינו מוסד ציבורי החייב בשקיפות מרבית, וההתנהלות הכללית והחשבונאית שלו נתונה לפיקוח על בסיס קבוע. על ארגונים אלו חלים הסדרי מיסוי מיוחדים (מס הכנסה, מע"מ מסים על הפרשות לקופת גמל וכדומה). יש להם צורך בהנהלת חשבונות מסודרת ומותאמת לצרכיהם ולתחום עיסוקם, וכן, בניהול ופיקוח צמוד של רואה חשבון.

 

חוקי מיסוי מגוונים

 

לרואה חשבון יש תפקיד חשוב בפיקוח על ההתנהלות החשבונאית והכנת מאזני המלכ"ר. יש צורך להכיר את  חוקי המיסוי שרבים מהם מקלים על המלכ"ר מבחינת אחוזי המיסים. במקרים מסוימים, מדובר על פטור מלא כמו פטור מחיוב וגביית מע"מ. במקרים אחרים, פטור חלקי או מלא על השכר שהוא משלם לעובדיו.  הסיבה העיקרית לכך כי הוא אינו רשאי לגבות עמלה או רווח על המוצרים והשירותים שהוא מספק, ולכן, מקורות הכנסותיו מצומצמים ביחס לשירותים אחרים שניתנים על ידי גופים עסקיים. עיקר הכנסותיו באות מתקציבים ומההעברות חד צדדיות של גופים מוסדיים וממשלתיים, וכן, מתרומות של אנשים ושל הציבור הרחב.

 

תוכנות חשבונאות מותאמות

 

המשמעות מבחינה חשבונאית מעשית היא שימוש בתוכנות המותאמות למגזר הזה, כולל אלו של חשבות שכר. כל ההתנהלות החשבונאית אמורה להירשם בצורה מדויקת במסמכי המלכ"ר ובסוף השנה רואה החשבון הוא זה שמכין את המאזן’ שלמעשה’ מקביל לדו"ח רווח והפסד בחברה מסחרית. המאזן כולל, כמובן, ביאורים לדו"חות הנ"ל. בנוסף לכך, הוא מכין דו"ח על השינויים בהון העצמי, על תזרימי המזומנים ועוד. רואה חשבון יכול להיות חיצוני, ובכל מקרה, יש לו מעמד חשוב. יש חוקים הנוגעים בשאלות כמו פירוק המלכ"ר, עודף תקציבי או גרעון  בשנת פעילות וכדומה. כל הפעילות חייבת להתנהל על פי חוקי המיסוי הקיימים ביחס למעמדו החוקי של המלכ"ר.

 

פעילות מול רשויות המיסים

 

רואה החשבון הוא נציגו של המלכ"ר כלפי רשויות המיסוי, ובתוקף תפקידו או מינויו הוא פותח תיק במע"מ באזור מקום מושבו. על מנת לטפל בענייני המלכ"ר הוא חייב לקבל ייפוי כוח ממנהליו. פתיחת התיק חייבת לכלול תעודות רישום, תקנון,  רשימת חברים מורשים ועוד מסמכים נדרשים. ככלל, הרישום הינו מול מע"מ ואילו הדיווח נעשה למס הכנסה. היות ומלכ"רים רבים מגלגלים כספים רבים מדי שנה יש צורך ברישום של כל ההכנסות שציונו לעיל, וכן, ההוצאות (לדוגמא: מלגות, מענקים, שכר, רכישת שירותים ועוד) בצורה מסודרת. מומלץ לרכוש שירותי משרד רואה חשבון בעל ידע וניסיון בתחום. אחריות רבה מוטלת לפתחו של מנהל  המלכ"ר וראוי שהוא ייעזר ביועצים מוכשרים בתחום החשבונאות.

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 31027

תאריך
כותרת
19-07-2018
שטיפה וניקיון דירה
19-07-2018
תיקון מסגרת חלון עץ בשירותים
19-07-2018
הריסת קיר לפי התמונה הרצ"ב
19-07-2018
שלד לבית 300 מטר
19-07-2018
רפרפת זכוכית באמבטיה
18-07-2018
העתקת מזגן
18-07-2018
משטח בטון מוחלק
18-07-2018
מבקש הצעה לשידה מרחפת לחדר שינה
18-07-2018
החלפת קולט
17-07-2018
חלונות לבית
16-07-2018
סככה חקלאית
15-07-2018
צביעת חיצונית של בית פרטי - קוטג' 180 מ"ר
15-07-2018
הקמת פרגולות וספסלים
14-07-2018
4 -5 מדרגות מחוץ לבית
13-07-2018
עוזרת בית
09-07-2018
חומת בטון / בלוקים
09-07-2018
חומת בטון / בלוקים
07-07-2018
העתקת מזגן
04-07-2018
אירוע הפנינג
04-07-2018
חיבור מדיח שיש למים

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 31027