מאמרים » תפקיד רו"ח בהתנהלות מלכ"ר

חזרה הדפס שלח לחבר הוסף מאמר

מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים) הינם ארגונים אשר מטרתם אינה צבירת רווחים עבור בעליהם אלא קידום מטרות שאינן עסקיות. מבחינים ברבים בתחומים שונים. רשויות ממשלתיות ומקומיות, ארגונים דוגמת צבא ומשטרה, חברות לתועלת הציבור בתחומי ספורט, דת, צדקה ועוד. ניהול הארגון חייב להיות מסודר בגלל שהינו מוסד ציבורי החייב בשקיפות מרבית, וההתנהלות הכללית והחשבונאית שלו נתונה לפיקוח על בסיס קבוע. על ארגונים אלו חלים הסדרי מיסוי מיוחדים (מס הכנסה, מע"מ מסים על הפרשות לקופת גמל וכדומה). יש להם צורך בהנהלת חשבונות מסודרת ומותאמת לצרכיהם ולתחום עיסוקם, וכן, בניהול ופיקוח צמוד של רואה חשבון.

 

חוקי מיסוי מגוונים

 

לרואה חשבון יש תפקיד חשוב בפיקוח על ההתנהלות החשבונאית והכנת מאזני המלכ"ר. יש צורך להכיר את  חוקי המיסוי שרבים מהם מקלים על המלכ"ר מבחינת אחוזי המיסים. במקרים מסוימים, מדובר על פטור מלא כמו פטור מחיוב וגביית מע"מ. במקרים אחרים, פטור חלקי או מלא על השכר שהוא משלם לעובדיו.  הסיבה העיקרית לכך כי הוא אינו רשאי לגבות עמלה או רווח על המוצרים והשירותים שהוא מספק, ולכן, מקורות הכנסותיו מצומצמים ביחס לשירותים אחרים שניתנים על ידי גופים עסקיים. עיקר הכנסותיו באות מתקציבים ומההעברות חד צדדיות של גופים מוסדיים וממשלתיים, וכן, מתרומות של אנשים ושל הציבור הרחב.

 

תוכנות חשבונאות מותאמות

 

המשמעות מבחינה חשבונאית מעשית היא שימוש בתוכנות המותאמות למגזר הזה, כולל אלו של חשבות שכר. כל ההתנהלות החשבונאית אמורה להירשם בצורה מדויקת במסמכי המלכ"ר ובסוף השנה רואה החשבון הוא זה שמכין את המאזן’ שלמעשה’ מקביל לדו"ח רווח והפסד בחברה מסחרית. המאזן כולל, כמובן, ביאורים לדו"חות הנ"ל. בנוסף לכך, הוא מכין דו"ח על השינויים בהון העצמי, על תזרימי המזומנים ועוד. רואה חשבון יכול להיות חיצוני, ובכל מקרה, יש לו מעמד חשוב. יש חוקים הנוגעים בשאלות כמו פירוק המלכ"ר, עודף תקציבי או גרעון  בשנת פעילות וכדומה. כל הפעילות חייבת להתנהל על פי חוקי המיסוי הקיימים ביחס למעמדו החוקי של המלכ"ר.

 

פעילות מול רשויות המיסים

 

רואה החשבון הוא נציגו של המלכ"ר כלפי רשויות המיסוי, ובתוקף תפקידו או מינויו הוא פותח תיק במע"מ באזור מקום מושבו. על מנת לטפל בענייני המלכ"ר הוא חייב לקבל ייפוי כוח ממנהליו. פתיחת התיק חייבת לכלול תעודות רישום, תקנון,  רשימת חברים מורשים ועוד מסמכים נדרשים. ככלל, הרישום הינו מול מע"מ ואילו הדיווח נעשה למס הכנסה. היות ומלכ"רים רבים מגלגלים כספים רבים מדי שנה יש צורך ברישום של כל ההכנסות שציונו לעיל, וכן, ההוצאות (לדוגמא: מלגות, מענקים, שכר, רכישת שירותים ועוד) בצורה מסודרת. מומלץ לרכוש שירותי משרד רואה חשבון בעל ידע וניסיון בתחום. אחריות רבה מוטלת לפתחו של מנהל  המלכ"ר וראוי שהוא ייעזר ביועצים מוכשרים בתחום החשבונאות.

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 30952

תאריך
כותרת
22-05-2018
בניית שירותים ציבוריים
22-05-2018
העתקת מיקום מדחס מזגן
22-05-2018
סבכה למרפסת אנגלית
22-05-2018
הוספת ממ"ד למבנה קיים
22-05-2018
שיפוץ בית קיבוץ ישן 76 מ"ר
22-05-2018
סילוק גג אסבסט קיים ובניית גג רעפים חד שיפועי
21-05-2018
קבלן שלד
19-05-2018
בטון מוחלק לשביל כניסה
19-05-2018
פירוק הובלה והרכבה של מטבח ארונות + חיתוך שיש
16-05-2018
מעלית חדשה 10 נוסעים
16-05-2018
פירוק בויידם
16-05-2018
בדיקת מעלית חצי שנתית
16-05-2018
שלד 150 מ"ר מפלס אחד
15-05-2018
בנית 170 מטר בכפר תבור
15-05-2018
הריסה ופינוי פסולת בניין
13-05-2018
הרכבת ארון
13-05-2018
הוצאת מזגן חלון ואטימה בבלוקים
10-05-2018
בניית דו - משפחתי בכפר סבא
09-05-2018
עקירת 15 עצים
09-05-2018
2 פרגולות אלומיניום 14 מ"ר + 18 מ"ר

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 30952